Recommended
Recommended
Một tạp chí học tiếng anh rất hay, bạn hãy đọc các bài báo và học new words (Nên print và dùng bút hightlight). Cách học…