• 11 Từ Vựng Dùng Khi QUYẾT ĐỊNH VIỆC HỆ TRỌNG
  Không nằm trong những chủ điểm từ vựng thường gặp trong IELTS nhưng những 11 từ vựng này lại rất cần thiết trong IELTS Writing và Speaking vì độ hữu (Xem thêm)
 • Advanced everyday english ielts shareAdvanced Everyday English: Advanced Vocabulary, Phrasal Verbs, Idioms and Expressions
  Advanced Everyday English giúp nâng cao vốn từ vựng của bạn một cách hiệu quả. Tài liệu gồm 9 chương, mỗi chương gồm 3 bài học, các hội thoại minh (Xem thêm)
 • Full Blast Grammar intermediate ielts shareFull Blast Grammar: Intermediate
  Full Blast Grammar: Intermediate, cuốn tài liệu ở trình độ intermediate cung cấp những đơn vị kiến thức ngữ pháp quan trọng. 23 Units tương đương với (Xem thêm)
 • English grammar practice ii ielts shareEnglish Grammar II – Practice
  English Grammar II – Practice, tài liệu giúp củng cố và phát triển kiến ​​thức và kỹ năng của người học trong việc sử dụng các ngữ pháp tiếng (Xem thêm)
 • ielts reading practice 43 ielts shareIELTS Reading Practice 43
  IELTS Reading Practice 43 Arctic Haze In the 1950’s, pilots traveling on weather reconnaissance flights in the Canadian high Arctic reported seeing (Xem thêm)