Những điều cần biết về kỳ thi IELTS trên máy

Bên cạnh những thắc mắc về việc nên đăng ký thi truyền thống trên giấy hay thi trên máy tính với những tính năng tốt chỉ có máy tính mới có, thí sinh cần trang bị những kiến thức cần thiết về quy trình làm bài thi IELTS trên máy tính.