2 Phương Pháp PHÁT TRIỂN CÂU TRẢ LỜI IELTS Speaking Part 2 Hiệu Quả

Thông thường bài thi IELTS Speaking Part 2 sẽ có 4 câu hỏi gợi ý.

Tuy nhiên, chỉ với 4 câu hỏi này, câu trả lời thường sẽ rất ngắn, khó có thể kéo dài câu trả lời đến 2 phút. Từ đó câu trả lời đoạn sau thường lan man và sai những lỗi không đáng có.

Vì vậy, IELTS SHARE đã tổng hợp 2 công thức dưới đây, giúp các bạn phát triển idea và mở rộng câu trả lời.

I. Công thức TIMELINE: 

Tức là bài nói sẽ được chia bài nói thành 4 phần:

  • Past
  • Present
  • Future
  • Explanation (câu hỏi gợi ý cuối cùng).

Cụ thể phương pháp các bạn xem tại đây:

Công thức Timeline cùng cô Linh ZIM – phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=_2CtxzeIO84

Công thức Timeline cùng cô Linh ZIM – phần 2

Thay vì chỉ có 4 câu hỏi ở phần gợi ý, ta đã có một bài nói mạch lạc tuần tự, không lan man và kéo dài được câu trả lời.

Xem thêm:   Practical IELTS Strategies 3 IELTS Writing Task One (Academic Module)

II. Phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 2 với WHEN và WHERE

Không đi theo trình tự Quá khứ – Hiện tại – Tương lai như cách trên, cách phát triển này chỉ tập trung vào 2 câu hỏi chính – WHEN và WHERE – Khi nào và Ở đâu.

Ở 2 câu hỏi này, thí sinh có thể kéo dài thông tin chứ không đơn thuần chỉ miêu tả về thời gian và địa điểm.

Với ví dụ “Describe something you bought but don’t use very often”, cùng tham khảo cách phát triển ý của cô Linh ZIM trong video dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=gXeRRCkHFWg

Xem thêm nhiều công thức thú vị cho bài thi IELTS Speaking TẠI ĐÂY