4 bước giúp bạn đạt Band 7+ dạng Bar chart trong IELTS Writing Task 1

 

Trong IELTS Writing Task 1, Dạng Bar Chart là 1 trong 7 dạng biểu đồ sẽ xuất hiện trong đề thi. Với thời gian tối đa 20 phút làm bài, nhiều bạn thí sinh do nóng vội mà đã bắt tay vào làm luôn. Đây là một sai lầm vô cùng phổ biến, dẫn tới bài làm của các bạn không đạt được điểm tối đa cho dù đã luyện tập nhiều trước đó.

Để viết bài sao cho mạch lạc, logic và không bị rối ý, bạn học nên dành ra 1 -2p gạch dàn ý, áp dụng công thức 4 STEPS – 4 BƯỚC ĐỂ VIẾT MỘT BÀI TASK 1 HIỆU QUẢ.

 

Bước 1: Phân tích đề

Đây là bước rất quan trọng trước khi bắt tay vào viết bài mà nhiều học sinh hay bỏ qua, dẫn đến những lỗi sai “hệ thống” cho cả bài, ví dụ về đối tượng của bài, về thì của động từ,…

Thí sinh nên dành 1-2 phút để phân tích đề bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

  Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

  Đơn vị là gì?

  Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

 

Ví dụ:

The chart below shows male and female fitness membership between 1970 and 2000.

Phân tích đề:

  Đối tượng (chủ ngữ) là gì? 

Để xác định đúng đối tượng ứng với số liệu, căn cứ đầu tiên có thể thấy ngay ở đề bài là “male and female fitness membership”. Bản thân từ “membership” mang nghĩa “số lượng thành viên” nên ta có thể viết: “Female fitness membership was 1000 in 1970”

Ngoài ra khi muốn đề cập đến số lượng của một danh từ đếm được, ta có thể dùng “the number of”, vì vậy, cũng có thể viết “The number of females involved in fitness activities was 1000 in 1970.”

  Đơn vị là gì? 

Đơn vị ở đây là người

Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Số liệu của biểu đồ này được ghi lại trong giai đoạn 1970-2000 => chia thì quá khứ.

 

Chú ý: 

Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of

Bước 2: Viết Introduction (1 câu)

Nội dung của phần mở bài là câu trả lời cho câu hỏi: Các biểu đồ trình bày về cái gì?  Hãy bắt đầu bài viết với 1 câu mở đầu bằng cách viết lại ý của câu hỏi với ngôn từ của mình (paraphrasing)

Ví dụ:

Xem thêm:   25 Từ vựng và cấu trúc QUAN TRỌNG trong IELTS Writing Task 1

The chart shows the average number of commuters travelling each day by car, bus or train in the UK between 1970 and 2000.

Phân tích các thành phần của đề bài này để tiến hành paraphrase:

Mở bài hoàn thiện:“The chart illustrates how many people commuted daily by three different means of transport in the UK over a period of 30 years.”

Hoặc The graph compares figures for daily commuters by three different means of transport in the UK from 1970 to 2000.”

 

 

Note:Tips để paraphrase phần WHAT của đề bài:

Phần “WHAT”là đối tượng chính mà đề bài nhắc tới, và đây cũng là phần khó paraphrase nhất đối với học sinh.

Một số phương pháp thường dùng để paraphase “WHAT”:

 

Bước 3: xác định các ý sẽ cho vào phần Overview

  •     Nhìn biểu đồ, tìm ra một hay hai điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ (xu hướng của các đường, đối tượng nào có số liệu nổi bật,…)
  •     Viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm ấy.
  •     Không đưa số liệu cụ thể vào phần này (để lại sẽ viết ở phần thân bài)

Ví dụ một số từ ngữ gợi ý cho việc viết câu tổng quan về đặc điểm chính của biểu đồ: “Overall, It is evident/ obvious/ apparent/ clear that…”

Chú ý:  

Không dùng đại từ nhân xưng như “As you can see from the chart,…”hoặc “We can see that…”

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin vào 2 đoạn Detail 

Đề bài của Task 1 luôn có câu Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.”

Thông tin và số liệu trong một biểu đồ thường rất nhiều, thí sinhkhông thể đề cập đến hết các số liệu đó mà cần“selecting and reporting the main features”– lựa chọn và báo cáo các số liệu chính, và“make comparisons where relevant”– so sánh khi cần thiết.

Nói chung, thí sinh cần lựa chọn số liệu và nhóm chúng một cách hợp lý vào 2 đoạn detail.

Cách lựa chọn ý chính để viết trong Overview (bước 3) và cách chia thông tin hợp lý vào 2 đoạn detail tùy thuộc vào dạng bài và sẽ được giới thiệu chi tiết trong những Chương sau.

Xem thêm Bài mẫu band 8 các đề IELTS Writing Task 1 dạng Line 2019

Xem thêm HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG PIE CHART KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI THỜI GIAN (COMPARATIVE GRAPH)

Xem thêm Hướng Dẫn Chi Tiết Làm Dạng Bài PROCESS – IELTS Writing Task 1