4 BƯỚC Hiệu Quả Cho Dạng YES/NO/NOT GIVEN Trong IELTS READING

YES/NO/NOT GIVEN thường bị nhầm với TRUE/FALSE/NOT GIVEN, dù không có độ phổ biến bằng dạng bài này.

Bài viết dưới đây, IELTS SHARE gửi tới bạn học Chiến lược 6 bước làm bài dạng YES/NO/NOT GIVEN trong IELTS READING.

YÊU CẦU: Trả lời YES, NO hoặc NOT GIVEN

LƯU Ý:

  • Câu hỏi xuất hiện theo thứ tự, nói cách khác, phần trả lời câu 2 sẽ nằm sau phần trả lời câu 1 trong bài đọc.
  • Có một số câu hỏi chúng ta cần phải hiểu thông tin và tự suy luận ra hàm ý của tác giả vì đây là
    dạng câu hỏi liên quan đến ý kiến, quan điểm cá nhân của tác giả. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa T/F/NG và Y/N/NG.

CHIẾN LƯỢC:

1. Đọc kỹ câu hỏi
2. Lựa chọn một vài từ khóa dễ scan (tên riêng, tên địa danh, thuật ngữ)
3. Nếu không có những từ khóa dễ scan thì nên chọn một từ/cụm từ và dự đoán trước một vài từ
đồng nghĩa/trái nghĩa.
4. Để ý cẩn thận những trạng từ chỉ lượng (only, most, all,…), chỉ độ thường xuyên (always,
usually, rarely,…), và chỉ khả năng xảy ra (likely, possibly,…)
5. Scan bài đọc để tìm phần chứa thông tin cần thiết
6. Đối chiếu phần chứa thông tin và câu hỏi. Nếu không phù hợp thì quay lại bước 5.
7. Cách đối chiếu:
YES if the statement agrees with the claims of the writer
Nếu thông tin trong câu hỏi đồng ý với ý kiến của tác giả.
NO if the statement contradicts the claims of the writer
Nếu thông tin trong câu hỏi mâu thuẫn với ý kiến của tác giả.
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this
Người đọc không thể biết được tác giả nghĩ gì về thông tin được đề cập câu hỏi.

Xem thêm:   5 Tài Liệu Trong Năm 2019 Giúp Bạn Đạt 7.0+ IELTS Writing

Xem thêm bài tập vận  dụng dạng Yes/No/Not Given TẠI ĐÂY

Xem thêm chiến lược Reading của những dạng bài khác TẠI ĐÂY