4 BƯỚC Làm Chi Tiết Dạng Bài MATCHING HEADING Trong IELTS READING

I. Giới thiệu chung Matching Heading:

Matching Heading là dạng bài luôn xuất hiện trong bài thi IELTS Reading, yêu cầu người thi điền những tiêu đề (Headings) được cho trước vào các đoạn paragraphs tương ứng

II. Chiến lược và các bước làm bài: 

  1. Bước 1: Đọc các tiêu đề (headings) và xác đinh từ khóa – Mục đich: đểnắm đuợc nội dung của tiêu đề, không phải để dò tìm các từ trong đoạn đó
  2. Bước 2:  Tìm câu chủ đề (topic sentences) hoặc đọc lướt các đoạn để nắm được nội dung chính
  • Câu chủ đề thường bắt đầu bằng các từ But, Yet, The point is, Obviously, Overall, In reality, In general, The main point is, The truth is, Above all, etc. 
  • Các vị trí của câu chủ đề theo thứ tự phổ biến: 

+ Đầu đoạn 

+ Cuối đoạn 

+ Câu thứ 2 của đoạn + Giữa đoạn  

Tuy nhiên một số đoạn vẫn có thể không có câu chủ đề, khi đó cần đọc lướt cả đoạn để nắm được nội dung chính.

      3. Bước 3: Dự đoán/xác định ̣ các từ đồng nghĩa hoặc mang nghĩa tương đương giữa các tiêu đềvàcâu chủ đề ở các đoạn 

     4. Bước 4: Chọn câu trả lời 

Luyện tập dạng bài Matching Heading và xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Xem thêm chiến lược làm các dạng còn lại của Reading TẠI ĐÂY 

Xem thêm:   51 Đề Thi IELTS SPEAKING và phương pháp Nhóm Chủ Đề hiệu quả