6 bước triển khai ý tưởng cho IELTS Writing Task 2

Trong quá trình luyện thi IELTS Writing, rất nhiều bạn học gặp phải tình trạng: thiếu ý tưởng, có ý tưởng nhưng không biết cách chọn lọc, triển khai sao cho mạch lạc dẫn đến viết lan man. Có những bạn mặc dù đã có ý tưởng tốt nhưng lại không biết cách sử dụng từ vựng trọng tâm cho idea đó, dẫn tới kết quả không được như mong đợi. IELTS Writing không đơn giản chỉ là viết, nó còn đòi hỏi bạn học cần phải có sự tư duy logic và cách sắp xếp ngôn ngữ phù hợp, linh hoạt.

Trong bài viết dưới đây, IELTS SHARE gửi tới các bạn sĩ tử chiến lược triển khai ý tưởng cho IELTS Writing Task 2. Đây là 6 bước đơn giản, ngắn gọn và dễ áp dụng nhất cho tất cả các dạng bài Writing, khiến cho bài làm của bạn học có logic và mạch lạc hơn. 

Xem thêm: Lỗi về sự mạch lạc trong IELTS Speaking Part 3 và cách khắc phục

Một đoạn văn tốt cần có các yếu tố sau

1) Câu mở đoạn:

 • Đây là câu đầu tiên của một đoạn.
 • Câu mở đoạn khái quát ý chính và nội dung mà người viết muốn triển khai trong đoạn.
 • Câu mở đoạn thường ngắn, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề

2) Câu triển khai ý

 • Những câu triển khai ý được dùng để phân tích và phát triển ý đã được đưa ra ở câu mở đoạn.
 • Những chi tiết được đưa vào những câu này cần liên quan, logic, và cụ thể.
 • Một số chi tiết có thể đươc dùng để phân tích và phát triển ý:
 • Definition
 • Reason & Result
 • Example
 • Comparison
 • Hypothesis
 • Fact 

3)  Câu kết luận 

 • Câu kết đoạn nên ngắn gọn, đủ ý, sử dụng từ vựng đa dạng hơn để tránh bị trùng với đoạn ở trên
 • Đảm bảo câu kết đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của đề bài, tóm gọn lại quan điểm của mình một cách rõ ràng nhất


Lộ trình luyện thi IELTS

Xem thêm:   Bài mẫu IELTS Writing Task 2 và Từ vựng GHI ĐIỂM – Chủ đề Goverment

Ví dụ cụ thể

 Luận điểm: Advertising helps us shop better

Step 1:  Definition

Advertising is a form of commercial communication that tells us what is most suitable for our needs.

Step 2: Reason & result

The reason is that advertisements on TV and in supermarkets are the way to give us information about the product we are going to buy. Therefore, we will know the product better and make wiser decisions

Step 3: Example

For example, whenever I want to buy any electric devices, I have to check their adverts to know the choices I have before making any purchases.

Step 4: Comparison

In the past, we could not know anything about what we were going to buy and were more likely to make bad decisions. Meanwhile, in the modern world of advertising, we are able to know exactly what we need to buy before going to shopping malls or supermarkets.

Step 5: Hypothesis

Unless we have advertising to keep us well-informed, we will be more likely to buy things we do not really need.

Step 6: Fact

In fact, we can see all kinds of adverts, from flyers to banners, in every shopping mall and supermarket to give us information about the products that are being sold.

Bạn học tham khảo thêm các cuốn sách về chiến lược làm bài IELTS của ZIM Tại Đây.

Chúc các bạn học tốt!