Tổng quan về IELTS Writing Task 1. 6 Lưu ý quan trọng khi làm bài.

A. Tổng quan về IELTS Writing Task 1

1. Yêu cầu trong IELTS Writing Task 1

 • IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh sẽ phải viết một bản báo cáo để miêu tả và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của một biểu đồ. Đây được đánh giá là phần thi dễ ghi điểm cho các sĩ tử luyện thi IELTS.
 • Thời gian: 20 phút.
 • Số từ tối thiểu: 150 từ.
 • Cách tính điểm: chiếm 1/3 số điểm bài thi Writng.

Ví dụ:

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart below gives data about the percentages of Internet users, categorized by age groups.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Tổng quan về IELTS Writing Task 1
Ví dụ về IELTS Writing Task 1

2. Các dạng bài và phân loại

Có 4 dạng câu hỏi chính trong IELTS writng Task 1:

 • Dạng biểu đồ có dòng thời gian (Trend / Xu hướng)
 • Dạng biểu đồ không có dòng thời gian (Comparison / So sánh)
 • Dạng biểu đồ hình + diagram (mô tả).
 • Dạng biểu đồ hỗn hợp.

2.1 Dạng biểu đồ có dòng thời gian (Trend / Xu hướng)

Khi chúng ta thấy trong biểu đồ có từ hai khoảng thời gian khác nhau trở lên thì nó sẽ thuộc vào dạng biểu đồ xu hướng.

Ví dụ:

The graph below gives information from a 2008 report about comsumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

Dạng biều đồ có dòng thời gian IELTS Writing Task 1
Dạng biều đồ có dòng thời gian IELTS Writing Task 1

2.2 Dạng biểu đồ không có dòng thời gian (Comparision / So sánh)

Khi chúng ta thấy trong biểu đồ không đề cập tới năm hoặc chỉ nhắc đến một năm duy nhất thì nó thuộc vào dạng biểu đồ so sánh.

Ví dụ:

The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010.

Dạng biểu đồ không có dòng thời gian (Comparision / So sánh) IELTS Writing Task 1
Dạng biểu đồ không có dòng thời gian (Comparision / So sánh) IELTS Writing Task 1

2.3 Dạng biểu đồ hình + diagram (mô tả)

Với dạng biểu đồ này chúng ta có hai loại chính như sau:

 • Dạng biểu đồ quy trình (Process)

Biểu đồ quy trình cũng có hai loại chính là: Được đánh số thứ tự (Numbered) và Không có số thứ tự (Unnumbered).

Ví dụ:

The diagrams below shows the production of olive oil.

Dạng biểu đồ quy trình (Process) IELTS Writing Task 1
Dạng biểu đồ quy trình (Process) IELTS Writing Task 1
 • Dạng mô tả bản đồ (Maps)

Ví du

The maps below show the development of a particular area from 2005 to the present day.

Dạng mô tả bản đồ (Maps) IELTS Writing Task 1
Dạng mô tả bản đồ (Maps) IELTS Writing Task 1

2.4 Dạng biểu đồ hỗn hợp

Dạng biểu đồ hỗn hợp: Đôi khi chúng ta còn gặp dạng biểu đồ hỗn hợp, kết hợp giữa hai trong số các dạng biểu đồ trên, bao gồm biểu đồ đường (Line), biểu đồ cột (Bar), biểu đồ tròn (Pie), bảng số liệu (Table). Dưới đây là một đề bài điển hình:

The table and chart below show the domestic water use and cost in 5 countries.

Dạng biểu đồ hỗn hợp IELTS Writing 1

Dạng biểu đồ hỗn hợp IELTS Writing 1
Dạng biểu đồ hỗn hợp IELTS Writing 1

B. 6 Lưu ý khi làm bài IELTS Writing Task 1

Luyện thi IELTS Writing Task 1 - Tổng quan và 6 lưu ý khi làm bài
6 lưu ý khi làm bài IELTS Writing Task 1

1. Thời gian làm bài

Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.

Xem thêm:   IELTS Reading Practice 50

2. Giới hạn số từ

Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (dài, tốn nhiều thời gian).

3. Không nên sử dụng ý kiến cá nhân

Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập đến trong biểu đồ vào bài viết. Tuyệt đối không nên dùng những từ như: I, We, You, They, …

4. Kế hoạch viết bài

Các bạn luyện thi IELTS không nên đặt bút viết ngay mà cần lên dàn ý trước. Việc lên kế hoạch cụ thể trước khi viết sẽ giúp chúng ta viết bài một cách dễ dàng và trơn tru hơn.

5. Thông tin trong bài viết

Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú ý để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ.

6. Ngôn ngữ sử dụng trong bài viết

Chú ý đến việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu linh hoạt, đa dạng. Đây sẽ là 2 trong 4 tiêu chí giám khảo sẽ sử dụng để đánh giá bài viết của thí sinh.

Theo tài liệu Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay

C. Giới thiệu một số tài liệu luyện thi IELTS Writing Task 1 hiệu quả

1. Tài liệu cung cấp chiến lược làm bài Writing Task 1

Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay | Chiến lược hiệu quả cho bài thi Writing
Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay | Chiến lược hiệu quả cho bài thi Writing

Bộ sách Understanding Grammar for IELTS cung cấp cho các sĩ tử luyện thi IELTS nền tảng từ vựng – ngữ pháp quan trọng và chiến lược hiệu quả cho phần thi IELTS Writing Task 1.

Nội dung cụ thể

 • Nền tảng
  • Tổng quan về Writing Task 1
  • Nền tảng từ vựng và ngữ pháp quan trọng
  • Cấu trúc bài viết và các bước làm bài
 • Chiến lược làm bài
  • Biểu đồ xu hướng: biểu đồ đường và các dạng biểu đồ xu hướng khác.
  • Biểu đồ so sánh: biểu đồ cột, biểu đồ tròn, bảng số liệu, biểu đồ kết hợp
  • Diagram: bản đồ (maps), quy trình (process)

Ngoài ra sách cũng cung cấp cho người học phương pháp xây dựng một đoạn văn và hướng dẫn viết một bài Essay một cách hoàn chỉnh.

Xem thêm bộ sách Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay

2. Tài liệu tổng hợp bài mẫu tham khảo IELTS Writing Task 1

2.1 Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing band 9 từ thầy Simon

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing band 9 từ thầy Simon
Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing band 9 từ thầy Simon

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 9 từ thầy Simon – một cựu IELTS-examiner nổi tiếng thế giới. Với lối viết rõ ràng, mạch lạc, cách vận dụng từ vựng khéo léo và sử dụng đa dạng ngữ pháp, những bài viết của thầy Simon là một nguồn tài liệu đáng tin cậy cho những ai đang muốn trau dồi kỹ năng Writing.

Download tại đây

2.2 IELTS Writing Review 2019 – Tổng hợp đề và bài mẫu IELTS Writing trong năm 2019

IELTS Writing Review 2019 - Tổng hợp đề và bài mẫu IELTS Writing trong năm 2019
IELTS Writing Review 2019 – Tổng hợp đề và bài mẫu IELTS Writing trong năm 2019

IELTS Writing 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên môn tại ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp nhiều phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo. Nội dung chính của sách bao gồm:

 • Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing (hình thức thi trên giấy) trong năm 2019
 • Phân tích đề bài
 • Gợi ý các hướng triển khai idea và lập dàn bài
 • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+
 • Phân tích từ vựng hay và cấu trúc câu nổi bật trong bài

Download tại đây