Đề thi IELTS 2019 – Bài mẫu Band 8.5 IELTS Writing Task 1 đề thi ngày 01/06

The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009.

Phân tích

Bảng đã cho đưa ra sự so sánh giữa 5 quốc gia ở hai khía cạnh:

• Tiền lương trả cho giáo viên.
• Khoảng thời gian giáo viên cần để đạt mức lương tối đa.

Tổng quan

Người viết có thể chỉ ra những quốc gia với số liệu nổi bật ở hai khía cạnh trên (số liệu lớn nhất/bé nhất).
Ví dụ:
• Giáo viên ở Luxembourg được trả lương cao nhất, trong khi lương của giáo viên tại Australia là thấp nhất (khía cạnh thứ nhất). Bên cạnh đó, giáo viên ở Denmark mất ít thời gian nhất để đạt mức lương tối đa (khía cạnh thứ 2).

Hoặc:

• Trong 5 quốc gia đã cho, mức lương tối đa mà giáo viên đạt được ở Australia và Denmark là thấp nhất, nhưng họ lại cần ít thời gian nhất để đạt được mức lương này.
• Giáo viên ở Australia và Denmark mất ít thời gian nhất để đạt mức lương tối đa, nhưng mức lương này lại là thấp nhất trong 5 quốc gia đã cho.

Thân bài

Cách 1: Chia theo quốc gia Cách 2: Chia theo cột số liệu

• Đoạn thứ nhất: Denmark và Luxembourg (Châu Âu).

• Đoạn thứ hai: Australia, Japan và Korea (Châu Á).

→ Với cách này, người viết có thể so sánh số liệu về mức lương và thời gian đạt mức lương tối đa trong cùng một quốc gia. Tuy vậy, người viết sẽ gặp khó khăn trong việc việc so sánh số liệu giữa các quốc gia với nhau.

• Đoạn 1: Lương khởi điểm của giáo viên (Cột starting).
• Đoạn 2: Lương của giáo viên sau 15 năm, lương tối đa và khoảng thời gian cần để đạt mức lương tối đa đó (3 cột sau).

→ Với cách này, người viết có thể so sánh số liệu về hai khía cạnh của cả 5 quốc gia với nhau. Tuy vậy, số liệu được miêu tả ở đoạn thứ nhất sẽ ít hơn rất nhiều so với đoạn thứ hai, có thể dẫn đến việc mất cân bằng giữa hai đoạn miêu tả.

Bài mẫu

Xem thêm:   Tài liệu luyện thi IELTS - Complete IELTS Band 5.0 - 6.5 Teacher's Book

The table compares secondary and high school teachers’ salaries in five countries in 2009.

Overall, while teachers in Luxembourg were the most well-paid, teachers from Australia were the lowest-paid. In addition, the amount of time it took for a teacher in Denmark to earn the maximum salary was much faster than most other countries.

Secondary and high school teachers in Luxembourg were paid a starting salary of $80,000 a year, while the figure for teachers in Denmark was significantly lower, at $45,000. Additionally, the starting salary for an inexperienced teacher in other countries stood at around $30,000.

However, teachers with at least 15 years of experience in Luxembourg earned up to $119,000 a year, while teachers in Denmark and Japan with the same level of experience only made salaries of $54,000 and $65,000 respectively. Meanwhile, Australian and Korean teachers with at least 15 years’ experience were paid the lowest salaries, at $48,000 a year. Also worth noting is that it only took teachers in Australia and Denmark less than 10 years to receive their maximum salary, while teachers in the other countries had to wait for at least 30 years.

(191 từ)

Trích từ tạp chí IELTS Special Journal.