8 Vocabularies & Collocations chủ đề Transportation IELTS Writing Task 2

Transportation là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong đề thi IELTS Writing. Vì thế bài viết cung cấp cho bạn những từ vựng ghi điểm và collocations về chủ đề này. Chúc bạn học tốt !

  • Environmentally friendly (adj): thân thiện với môi trường 

          Ex: Buses and trains are environmentally friendly vehicles

          Related collocations: Environmentally friendly vehicles/fuel

 

  • Public transportation (n): phương tiện giao thông công cộng

         Ex: The Government should invest more in the public transportation system to encourage more people to use buses and trains frequently.

          Related collocations: Encourage the use of public

                                                        Limit the use of private vehicles

                                                        Make more use of public transport

                                                        Have access to private vehicles

 

  • Private vehicles (n): phương tiện đi lại cá nhân

         Ex: A lack of public transport can result in more people using their own private vehicles.

         Related collocations: Encourage the use of public

                                                        Limit the use of private vehicles

                                                        Make more use of public transport

                                                        Have access to private vehicles

 

  • Tax (n): thuế

          Ex: The Government should impose heavier taxes on private vehicles.

          Related collocations: Impose heavy tax on

 

  • Traffic safety (n): an toàn giao thông

          Ex: Vietnam aims to improve road infrastructure to ensure traffic safety.

          Related collocations: Ensure a level of traffic safety

 

  • Flexibility (adj): sự linh hoạt

          Ex: Private cars provide more flexibility for the users than public transport.

           Related collocations: provide a considerable amount of flexibility

 

  • Rush-hour traffic (n): lưu lượng giao thông giờ cao điểm

          Ex: Rush-hour traffic has been extremely bad in Hanoi recently.

           Related collocations: Stuck in rush-hour traffic

 

  • Traffic congestion (n): ách tắc giao thông

         Ex: Traffic congestion is one of the biggest problems in major cities nowadays.  

          Related collocations: Reduce traffic congestion

                                                        Ease the traffic congestion

 

Xem thêm:   Check Your Vocabulary for IELTS - 4th edition

By ZIM Academic English School

Xem thêm tài liệu chất lượng tại: https://ielts-share.com/category/vocabulary/