Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng ghi điểm cho chủ đề Languages

Bài viết được trích trong tập IELTS Writing Review – đây tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn của ZIM với mục đích giúp người học có cái nhìn tổng quan và chi tết về độ khó của đề thi IELTS Writing trong cả năm 2019.

Bạn học có thể tham khảo Tại Đây 

 

TOPIC: Languages

 

Đề bài: A few languages are increasingly spoken in different countries, while the use of others is rapidly declining. Is it a positive or negative development? (12/12/2019)

 

Phân tích

Đề bài đề cập đến chủ đề: Ngôn ngữ. Ngày nay, một số ngôn ngữ ngày càng được sử dụng thường trong khi việc sử dụng một số ngôn ngữ khác thì đang giảm dần. Người viết được yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề được đưa ra ở trên.

 

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. Với dạng câu hỏi này, người viết cần đưa ra quan điểm của mình theo hai hướng: hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc chỉ đồng ý/ không đồng ý một phần với nhận định được đưa ra.

Lỗi thường gặp ở dạng bài này là: người viết không thống nhất quan điểm của mình từ đầu đến cuối hoặc không nêu rõ quan điểm trong câu Thesis statement ở phần mở bài. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm.

 

Lưu ý về cách triển khai và sắp xếp ý tưởng:

Đoạn thân bài 1

Những mặt tích cực của vấn đề

Sự thuận tiện trong việc giao tiếp liên văn hoá. Điều này làm giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa những người đến từ đất nước khác nhau.

Việc sử dụng cùng ngôn ngữ cũng là cách để tiếp nhận những thành tựu, kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Đoạn thân bài 2

Những mặt bất lợi

Các giá trị văn hóa của đất nước như thơ ca, nhạc, họa sẽ bị mất đi

Làm giảm đi sự đa dạng văn hóa của thế giới

 

Bài mẫu

These days, there is a tendency that a small number of languages have gained widespread popularity in the world, while many others are being less spoken. In my opinion, this trend could bring both positive and negative consequences. To begin with, there are substantial benefits to society when many countries share common languages. The first benefit is that cross-cultural communication can become easier nowadays, which helps boost multilateral trade and cultural exchange. It is true that ones who are bilingual or multilingual find it easier to do business or work in international companies as their issues at work can be addressed and discussed 

 

thoroughly. Furthermore, by acquiring languages which are commonly used in business, science and technology, people from less developed countries can accelerate 

 

the process of learning from more developed countries. For example, India achieves such incredible growth partly by using English as their official language. Despite the great convenience of sharing common languages, the fact that other languages are less spoken can bring several drawbacks. The first disadvantage is that communities would lose parts of their cultural traditions such as songs, myths and poetry which are not easily translated into another language. This may in turn affect their cultural identity, producing a weakened social cohesion as their values and traditions are replaced with new ones. Moreover, this trend affects not only the local culture within one nation but

also the civilization of mankind. If all countries no longer use their own language but use the same one, this could gradually destroy the cultural diversity of the world.

 

Xem thêm:   Bài Mẫu IELTS Writing Band 8 kèm từ vựng theo chủ đề BUSINESS

In conclusion, although I believe the trend is inevitable in the era of globalisation, people need to have measures to protect their less spoken languages as a way to preserve their cultural identity.

 

Từ vựng

 

 • widespread popularity: sự phổ biến rộng rãi
 • cross-cultural communication: giao tiếp liên văn hoá
 • boost multilateral trade and cultural exchange: thúc đẩy thương mại đa phương và trao đổi văn hoá
 • incredible growth: sự phát triển đáng kinh ngạc
 • cultural identity: bản sắc văn hoá
 • weakened social cohesion: sự gắn kết xã hội bị suy yếu
 • the civilization of mankind: nền văn minh nhân loại
 • destroy the cultural diversity: huỷ hoại sự đa dạng văn hoá

 

Ngữ pháp

 

 1. The first benefit is that cross-cultural communication can become easier nowadays, which helps boost multilateral trade and cultural exchange.

Dịch nghĩa: Lợi ích đầu tiên là ngày nay việc giao tiếp liên văn hoá có thể trở nên dễ dàng hơn, điều này giúp thúc đẩy thương mại đa phương và trao đổi văn hoá.

Phân tích: Mệnh đề which trong câu trên thay cho cả ý “The first benefit….easier nowadays” và được dịch là “điều này”. Lưu ý dấu phẩy được sử dụng trong cấu trúc câu này.

 

 1. This may in turn affect their cultural identity, producing a weakened social cohesion as their values and traditions are replaced with new ones.

Dịch nghĩa: Điều này dẫn đến việc ảnh hưởng bản sắc dân tộc của họ, gây ra mối liên kết xã hội suy yếu bởi vì những giá trị truyền thống bị thay thế thành những cái mới.

Phân tích:

 • Trong mệnh đề đầu tiên có cụm “in turn” mang nghĩa dẫn đến kết quả là (đồng

nghĩa với “as a result”)

 • “producing …cohesion” là mệnh đề quan hệ rút gọn của “which produces ….cohesion”, cách sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn này tương tự câu phân tích trên.
 • “as their values ….new ones” là mệnh đề chỉ nguyên nhân cho mệnh đề kết quả đứng trước.

 

 1. Despite the great convenience of sharing common languages, the fact that other languages are less spoken can bring several drawbacks.

Dịch nghĩa: Bất kể sự thuận lợi của có cùng một số ngôn ngữ, việc mà những ngôn ngữ khác bị ít sử dụng có thể mang lại một số bất lợi.

Phân tích: “Despite the great convenience of sharing common languages”: cấu trúc chỉ hai mệnh đề tương phản, sau despite sẽ là danh từ/cụm danh từ hoặc gerund (V-ing). 

Lưu ý phải có dấu phẩy giữa hai mệnh đề.

 

Xem thêm 32 Bài mẫu Band 8 IELTS Writing Task 2 – 2019

Xem thêm 6 bước triển khai ý tưởng cho IELTS Writing Task 2 Hiệu Quả

Xem thêm Tổng Hợp Bài Mẫu Của Những Chủ Đề PHỔ BIẾN NHẤT IELTS Writing Task 2

 

Các bạn có thể download tài liệu PDF để tiện cho việc nghiên cứu/luyện tập 

Download