Tổng hợp Bài Mẫu BAND 8 và Từ vựng GHI ĐIỂM – Topic Environment

Với dạng đề Environment, chúng ta cần tập trung vào cách triển khai ý tưởng sao cho mạch lạc và logic nhất để tránh viết bài lan man dài dòng không thoát ý. Các đề tài thường gặp trong chủ đề Environment:

  • Vấn đề sức nóng toàn cầu (Global warming);
  • Ảnh hưởng của con người lên môi trường;
  • Giải pháp cho các vấn đề môi trường;
  • Quan điểm về rác thải/tái chế/năng lượng hạt nhân

– Dưới đây là Tổng Hợp Bài Mẫu IELTS Writing Task 2 Topic ENVIRONMENT được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên của ZIM.

Các bạn đăng kí/đăng nhập miễn phí để tải tài liệu. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:   5 bộ sách tự học IELTS Writing không thể thiếu dành cho mọi đối tượng

Download | Back-up