• Cambridge IELTS 13 (PDF + Audio)
  THÔNG BÁO Từ ngày 6/8/2018 Bộ sách IELTS Cambridge (1-13) sẽ không được phép chia sẻ file trên website ielts-share.com do yêu cầu từ phía NXB (Xem thêm)
 • ielts reading practice 68 ielts shareIELTS Reading Practice 68
  IELTS Reading Practice 68 The People of Corn Maize is Mexico’s lifeblood – the country’s history and identity are entwined with it. But this (Xem thêm)
 • IELTSGrammar Practice for Intermediate Students: with Key
  Grammar Practice for Intermediate Students: with Key Grammar Practice for Intermediate Students” sets out the main areas of English grammar and (Xem thêm)
 • Lessons for IELTS – Advanced Writing
  A major challenge of the IELTS Writing test is being able to respond to Task 1 and Task 2 questions thoroughly and appropriately, demonstrating the (Xem thêm)
 • Teaching English Spelling - A Practical Guide ielts shareTeaching English Spelling – A Practical Guide
  Teaching English Spelling – A Practical Guide là một cuốn sách về các hoạt động bổ trợ liên quan đến chính tả trong tiếng Anh. Sách là bản chưa (Xem thêm)