Các cụm từ “Chỉ Đường” phổ biến trong IELTS Listening

“Chỉ Đường” không chỉ là dạng bài tập phổ biến trong IELTS Listening mà còn là tình huống rất hay gặp ngoài đời thật. 

Dưới đây, IELTS SHARE tổng hợp 20 cụm từ “Chỉ Đường” phổ biến trong IELTS Listening để bạn trang bị thật tốt cho bài thi Listening

 

 1. North: hướng Bắc
 2. West: hướng Tây
 3. East: hướng Đông
 4. South: hướng Nam
 5. Top left-hand corner: Góc trái trên cùng
 6. Top: Trên cùng
 7. Top right-hand corner: Góc phải trên cùng
 8. Left-hand side: Bên trái
 9. in the middle of: ở giữa
 10. in the center of: ở trung tâm
 11. behind: đằng sau
 12. next to: bên cạnh
 13. opposite: đối diện
 14. crossroads/ roundabout: ngã rẽ
 15. In front of: Ở phía đối diện
 16. In close proximity to: Ở khá gần
 17. Long distance away from: Ở cách xa
 18. Surrounded by: Bị bao quanh bởi
 19. Surround: Bao quanh
 20. Halfway/midway between: Nằm ở giữa

Xem thêm về từ vựng và cách học IELTS Listening TẠI ĐÂY