Cambridge English Idioms In Use Intermediate With Answer

English-Idioms-in-Use-Intermediate ielts share

Cambridge English Idioms In Use Intermediate phù hợp với người học tiếng Anh ở trình độ Intermediate, những ai muốn hiểu tiếng anh và sử dụng tiếng Anh như những người bản xứ. Tài liệu cung cấp 1000 Idioms hữu ích, thường xuyên sử dụng nhất và được gắn và được gắn vào trong các ngữ cảnh điển hình, giúp người học có thể sử dụng những idioms này một cách chính xác và hợp lý.

Xem thêm:   Cambridge IELTS synonyms - Cam 4 đến 9

Gồm 60 bài, mỗi bài ngoài việc cung cấp idioms, ngữ nghĩa, còn cung cấp cả ví dụ cụ thể minh họa và bài tập để luyện tập.

Tài liệu được thiết kế rõ ràng giúp người học có thể dễ dàng theo dõi.

1 thought on “Cambridge English Idioms In Use Intermediate With Answer”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.