Cấu trúc “trăm trận trăm thắng” cho IELTS Speaking Part 3

cau-truc-tram-tran-tram-thang-cho-ielts-speaking-part-3

IELTS Speaking part 3, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi liên quan đến chủ đề ở Part 2 – nhưng sâu sắc và trừu tượng hơn. 

Dưới đây, IELTS SHARE gợi ý 1 cấu trúc người học có thể vận dụng cho bài thi Speaking Part 3 của mình

Cấu trúc gồm 4 phần chính:

  • Point: Đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi
  • Explanation: Trình bày 1 – 2 lí do 
  • Example: đưa ra ví dụ cụ thể
  • Alternative: thêm thông tin bằng cách sử dụng “Without sth”

Ví dụ: 

Một số lưu ý cho phần thi này

  • Mỗi câu trả lời nên kéo dài tầm 30 – 40s
  • Người thi có thể yêu cầu giám khảo cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ trả lời. Đôi khi, những câu hỏi ở Part 3 khá khó – và người nói không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Vì thế, người thi có thể nói: “That’s quite difficult. Let me think about that.”, giám khảo sẽ hiểu và ok với việc cho bạn một chút thời gian để nghĩ câu trả lời.