Check Your Vocabulary for IELTS – 4th edition

Check Your Vocabulary for IELTS - 4th edition ielts share

Check your vocabulary for IELTS là một cuốn “cẩm nang” nổi tiếng về từ vựng cho các thí sinh có trình độ cơ bản trở lên. Cuốn sách cung cấp các bài tập xây dựng vốn từ vựng IELTS, bao gồm ngữ pháp, đánh vần và đọc hiểu.

Ở trong cuốn sách này có:

  • Bài kiểm tra cải thiện vốn từ vựng hữu ích và thú vị
  • Cấu trúc bài sát với đề thi với hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
  • Lời giải chi tiết cho từng phần

1 thought on “Check Your Vocabulary for IELTS – 4th edition”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.