Công thức timeline IELTS Speaking Part 2

Để làm tốt IELTS Speaking Part 2, bạn học không những phải sắp xếp các ý tưởng sao cho logic mà còn phải biết cách mở rộng quan điểm của mình. 

Bài viết dưới đây, IELTS SHARE cung cấp cho bạn học công thức TIMELINE trong Speaking Part 2. Đây là công thức được áp dụng cho tất cả các topic, nhằm giúp các bạn phát triển idea sao cho mạch lạc và rõ ràng, tránh lan man và sai những lỗi không đáng có.

 

I. Công thức TIMELINE: 

Tức là bài nói sẽ được chia bài nói thành 4 phần:

  • Past
  • Present
  • Future
  • Explanation (câu hỏi gợi ý cuối cùng).

Cụ thể phương pháp các bạn xem tại đây:

Công thức Timeline cùng cô Linh ZIM – phần 1

Công thức Timeline cùng cô Linh ZIM – phần 2

Thay vì chỉ có 4 câu hỏi ở phần gợi ý, ta đã có một bài nói mạch lạc tuần tự, không lan man và kéo dài được câu trả lời.

 

Xem thêm:   Đề thi IELTS 2019 - Bài mẫu IELTS Speaking đề thi ngày 20/07

II. Phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 2 với WHEN và WHERE

Không đi theo trình tự Quá khứ – Hiện tại – Tương lai như cách trên, cách phát triển này chỉ tập trung vào 2 câu hỏi chính – WHEN và WHERE – Khi nào và Ở đâu.

Ở 2 câu hỏi này, thí sinh có thể kéo dài thông tin chứ không đơn thuần chỉ miêu tả về thời gian và địa điểm.

Với ví dụ “Describe something you bought but don’t use very often”, cùng tham khảo cách phát triển ý của cô Linh ZIM trong video dưới đây:

Xem thêm nhiều công thức thú vị cho bài thi IELTS Speaking TẠI ĐÂY