IELTS SHARE: Cách Phân Tích Dạng DISCUSSION WRITING TASK 2

Trong Writing Tasks 2, Dạng bài Discussion là dạng bài khá phổ biến trong đề thi IELTS. Dạng bài thường yêu cầu người viết phải trình bày về 2 luồng quan điểm trái chiều, sau đó đưa ra ý kiến cá nhân. Bài viết dưới đây, IELTS SHARE sẽ chia sẻ cho bạn các bước làm chi tiết về cách phân tích đề- đưa luận điểm sao cho phù hợp nhé!

Ví dụ:

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them because of their benefits to humanity. Discuss both views and give your own opinion.

 

Mở bài: 

Câu 1: Viết lại topic

Câu 2: Dùng cấu trúc nhượng bộ để đề cập đến cả 2 vế của tranh luận cũng như để thể hiện mình nghiêng về phía nào

It is true that medicines and other products are routinely tested on animals before they are cleared for human use. While I tend towards the viewpoint that animal testing is morally wrong, I would have to support a limited amount of animal experimentation for the development of medicines.

  • Bàn luận về vế thứ nhất, thường mở đoạn bằng cụm từ ” On the one hand”

On the one hand, there are clear ethical arguments against animal experimentation. To use a common example of this practice, laboratory mice may be given an illness so that the effectiveness of a new drug can be measured. Opponents of such research argue that humans have no right to subject animals to this kind of trauma, and that the lives of all creatures should be respected. They believe that the benefits to humans do not justify the suffering caused, and that scientists should use alternative methods of research.

  • Bàn luận về vế thứ hai (vế mình nghiêng về). Thường mở đoạn bằng cụm từ “On the other hand”

On the other hand, reliable alternatives to animal experimentation may not always be available. Supporters of the use of animals in medical research believe that a certain amount of suffering on the part of mice or rats can be justified if human lives are saved. They argue that opponents of such research might feel differently if a member f their own families needed a medical treatment that had been developed through the use of animal experimentation. Personally, I agree with the banning of animal testing for non-medical products, but I feel that it may be a necessary evil where new drugs and medical procedures are concerned.

  • Kết bài bằng 1 câu thể hiện mình nghề về vế nào của cuộc tranh luận
Xem thêm:   Bài mẫu IELTS Writing Band 8 và Từ vựng chủ đề Health

In conclusion, it seems to me that it would be wrong to ban testing on animals for vital medical research until equally effective alternatives have been developed.

  • Dạng bài này nhìn qua có vẻ giống với dạng viết cân bằng như trong dạng Opinion. Điểm khác nhau về bản chất chính là dạng discussion yêu cầu người viết trình bày quan điểm của xã hội, còn ở dạng còn lại thì yêu cầu người viết trình bày quan điểm cá nhân.

Lưu ý dạng câu hỏi “Do the advantages outweigh the disadvantages?” Câu trả lời của thầy Simon cho câu hỏi này như sau:

Như vậy, với đề bài có câu hỏi “Do the advantages outweigh the disadvantages?” thì người viết có thể viết như một dạng discussion bình thường.

Lưu ý: Những cụm từ hay dùng trong văn discussion: people think. it is believed, people argue that…. Đây cũng là sự khác nhau trong văn phong dạng opinion và dạng discussion.

Bài tập và ví dụ được trích hoàn toàn trong cuốn WRITING TASK  2 – IELTS Simon’s Essay Analysis – luyện viết IELTS theo phong cách đơn giản nhưng rất hiệu quả cao. Các bạn có thể Download Tại Đây

Tham gia cộng đồng IELTS SHARE để được hỗ trợ luyện thi hiệu quả nhất: https://www.facebook.com/groups/ielts.share/