English Grammar in Use 4th Edition with CD-ROM (PDF + CD)

IELTS

English Grammar in Use 4th Edition

Tài liệu gồm hơn 140 đơn vị về kiến thức ngữ pháp cần thiết: thì động từ, câu điều kiện, trực tiếp gián tiếp, câu bị động, động từ khuyết thiếu, phrasal verb,….

Song song với những đơn vị kiến thức đó là những bài tập bổ sung giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của những ngữ pháp vừa mới học.

Xem thêm:   Advanced Grammar Tests - Tài liệu luyện tập ngữ pháp

Tài liệu gồm 1 File FDP + 1 File CD (300MB)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.