For and Against 1- Ideas for IELTS

For & Against – bộ sách ideas for IELTS lý tưởng dành cho người học IELTS. Điều tuyệt vời ở bộ sách này là sách bao gồm các phần dành cho người học IELTS ở level bắt đầu (có cả AUDIO), dễ học. Thêm vào đó, sách có rất nhiều topic tương tự như đề thi thật IELTS.

Hai phiên bản của sách (thật ra là 2 bộ sách trùng tên, trùng ý tưởng):

  • Bộ For & Against 1-2 của Compass Publishing: Dành cho bạn trình độ Pre-intermediate (tầm 4.5 – 5.5). Thiết kế bài theo kiểu unit, rất dễ học, lại còn kèm cả AUDIO nghe, rất phù hợp cho kiểu học lâu dài, chưa thi gấp và chưa biết nhiều về IELTS.
  • Bộ For & Against của Longman: Mỗi unit trong đây là 1 đoạn argument về 1 topic nhất định. Qua những Argument này học viên có thể rút ra ideas cho mình.

1 thought on “For and Against 1- Ideas for IELTS”

  1. e mới bắt đầu học nên còn hơi yếu Ielts , tháng 4 e thi gấp nên mong nhận được giúp đỡ của anh chị ạ . E cảm ơn

    Reply

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.