Full bộ bài mẫu và từ vựng BAND 8+ | Đề thi thật tháng 1-9/2019

IELTS SHARE tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 đề thi thật 2019.

Dưới đây là tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 được report lại từ các học viên ZIM thi thật từ tháng 1 đến tháng 9/2019. Mỗi đề đều được cung cấp bài mẫu và từ vựng BAND 8 trở lên.

Xem thêm:   Bài mẫu IELTS Writing Band 8 và Từ vựng ghi điểm theo chủ đề Entertainment

Đây là tài liệu rất hay và hữu ích cho các bạn đang muốn nâng điểm bài Viết/những bạn chuẩn bị thi cần tham khảo đề thi chuẩn và bài mẫu chất lượng.

Tài liệu được trích từ tạp chí IELTS Special Journal.

Download Back up