Giải đề thi thật IELTS Writing Task 1 dạng Line Chart

Line Chart là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không nêu quan điểm của mình trong bài viết.

 

Biểu đồ đường – Line Chart được xem là dạng bài dề nhất trong Writing Task 1.  Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan mà lơ là với dạng bài này. Hãy cùng thầy Hiệp ZIM phân tích và giải đề thi ngày 11/05/2019 để rõ hơn về dạng bài này nhé

Phân tích

Dạng bài: Line graph

Đối tượng đề cập trong bài: Phần trăm người dân UK sở hữu 0, 1, 2, hoặc 3 xe.

Đơn vị: %

Thì sử dụng: Số liệu đề bài từ năm 1975 đến 2005 nên thì động từ cần được sử dụng là thì quá khứ.

 

Dàn bài: 

 

Mở bài: Viết lại câu hỏi theo cách khác.

Đoạn tổng quan: Nêu đặc điểm chính về xu hướng.

  • Phần trăm người dân UK có 3 xe tăng.
  • Phần trăm người dân UK sở hữu 1 xe chiếm nhiều nhất.

Đoạn miêu tả 1: Miêu tả số liệu từ năm 1975 đến năm 1985.

Đoạn miêu tả 2: Miêu tả số liệu từ năm 1985 đến năm 2005.

 

Xem thêm:   6 bước triển khai ý tưởng cho IELTS Writing Task 2 Hiệu Quả

Bài Mẫu:

 

The line graph shows how car ownership in the UK changed between 1975 and 2005.

Overall, the proportion of people who owned two or three cars rose while the figure for those who owned no car declined. Additionally, having one car was the most common situation during the period shown.

In 1975, nearly half of the UK population had one car while people with no car took up a smaller percentage, at roughly 43%. These figures both declined over the following

ten years, to around 37% for people having one car and 25% for those with no car. The percentage of those who owned 2 or 3 cars was approximately 7% and 3% respectively in 1975, and both experienced increases over the next 10 years to around 13% and 5% respectively.

Over the next 20 years, the percentage of those with one car gradually rose back up to 45% whereas the percentage of those with no car continued to decline to about 22%.

On the other hand, the proportion of people having 2 or 3 cars continued to rise over

the following 20 years to 19% and 9% respectively.

 

(188 từ)

 

Xem bài giảng cùng những Phân tích chi tiết nhất của thầy Hiệp ZIM:

Xem thêm bài mẫu IELTS Writing Task 1 TẠI ĐÂY