More Grammar Practice 2

More grammar practice ielts-share

More Grammar Practice sẽ là một cuốn tài liệu giúp bạn nhanh chóng review lại các kiến thức về ngữ pháp cần thiết. Tài liệu gồm 140 trang tương đương với 70 bài ngữ pháp, mỗi bài đều cung cấp language note sẽ là phần review lại lý thuyết của bài đề cập tới, example and explanation cung cấp vị dụ mình họa và giải thích và cuối cùng là phần bài tập thực hành.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.