14 cụm Idiomatic expressions thường gặp trong IELTS SPEAKING

Idiomatic expressions là những cụm từ  được hình thành nên từ đời sống tiếng Anh hằng ngày của người bản xứ. Dưới đây là một số cụm idiomatic expressions thường gặp trong bài thi IELTS (lưu ý những cụm từ này chỉ dùng được trong văn nói), bạn học hãy save vào luyện tập để bài thi Speaking đạt được hiệu quả tối ưu nhất.  

1. Idiomatic expressions theo chủ đề Food – Thức ăn

 • As different as chalk and cheese: Dùng khi nói 2 người/sự việc hoàn toàn khác nhau;
 • To butter somebody up: nịnh bợ ai đó để họ giúp mình;
 • A lot on my plate: có quá nhiều việc để làm/ quá nhiều việc đang xảy ra cùng một lúc;
 • Bring home the bacon: thành công trong công việc để nuôi gia đình.
 • In a nutshell: Tóm lại;

2. Idiomatic expressions theo chủ đề Problem – Vấn đề

 • Pain in the neck: để chỉ một ai đó/việc gì đó vô cùng phiền phức;
 • To make do: giải quyết một việc nào đó;
 • Have somebody’s back to the wall: bị dồn vào tường (rơi vào hoàn cảnh khó khăn);
 • Add fuel to the flames: thêm dầu vào lửa;
 • Come to a head: đến lúc mọi việc phải được giải quyết.

3. Idiomatic expressions theo chủ đề Work – Công việc

 • Finishing touch: yếu tố cuối cùng;
 • Pull your socks up: quyết tâm làm tới cùng để hoàn thành một việc;
 • Break the mould: phá cách, làm một việc ra khỏi khuôn khổ;
 • Keep on top: luôn nắm được thông tin/kiến thức/chi tiết của công việc

4. Cách học hiệu quả

Việc bạn cần làm là luôn phải thật tự tin và bình tĩnh, không nên cố gắng nhớ từ hoặc học thuộc lòng để nói. Bạn chỉ nên học idiomatic expressions khi đã thực sự đã gặp nó trong một ngữ cảnh Listening/Reading/Speaking nhất định. Điều này giúp bạn đảm bảo mình sử dụng cụm từ đúng ý nghĩa và đúng hoàn cảnh, do đó sẽ giúp bạn ghi nhớ được sâu và lâu hơn. 

 

Xem thêm:   Đề thi IELTS 2019 - Bài mẫu IELTS Speaking đề thi ngày 10/08