IELTS Grammar Review – tổng hợp từ IELTS Simon

IELTS Grammar Review tổng hợp các bài post của thầy Simon phân tích các lỗi ngữ pháp thường gặp của các sĩ tử IELTS trong kỳ thi IELTS, đặc biệt là trong phần thi IELTS Writing và Speaking.

IELTS Simon hay ielts-simon.com là website của một giám khảo IELTS chuyên cung cấp các tips và những phương pháp làm bài cho các sĩ tử chuẩn bị thi IELTS. Đây là một trong những website chuyên về IELTS lâu đời nhất trên thế giới và được tín nhiệm bởi hầu hết các sĩ tử luyện thi IELTS trên khắp thế giới. Những bài viết trên web có tính áp dụng rất cao và luôn cập nhật cho các học viên. Đây là một trong những nguồn chính thống các học viên luyện thi IELTS nên tham khảo.

Xem thêm:   3 Giai Đoạn Thí Sinh Cần Phải Nắm Rõ Trước Ngày Thi IELTS

Trong phần thi Writing, Lexical Resources & Grammar là một trong 4 tiêu chí chấm điểm, và theo thống kê của các chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM thì phần lớn các thí sinh ở Band 5 thường xuyên mất điểm ở tiêu chí này.

2 thoughts on “IELTS Grammar Review – tổng hợp từ IELTS Simon”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.