IELTS Power Reading – Target BAND 9 – Phương pháp luyện thi IELTS Reading


IELTS Power Reading – Target BAND 9

Thông tin sách

 • Thể loại: Sách luyện thi
 • Target: Band 9
 • Số trang: 260 trang
 • Tác giả: ZIM IELTS Intensive Experts

Cấu trúc IELTS Power Reading – Target Band 9 đơn giản giúp học sinh dễ theo dõi, đi từ lý thuyết, bài tập luyện tập đến đề bài hoàn chỉnh đã bao gồm đáp án. Sách phù hợp với học sinh từ trình độ IELTS 4.0 khi đã có những nền tảng cơ bản nhất định về tiếng Anh và mục tiêu là 7.5- 9.0 IELTS. Do các phương pháp và kỹ thuật trong sách được biên soạn bởi các Chuyên gia 9.0 Reading nên việc đạt 9.0 IELTS Reading là hoàn toàn có thể nếu bạn luyện tập thường xuyên với cường độ thích hợp.Giới thiệu IELTS Power Reading – Target Band 9 cung cấp thông tin cần thiết về bài thi Reading và tổng hợp các kĩ thuật giải quyết từng dạng câu hỏi có thể gặp trong bài thi. Với từng dạng bài và kĩ thuật đều  được phân tích chi tiết thành các bước làm bài.

Phương pháp làm 14 dạng bài IELTS Reading:

 1. MATCHING HEADING
 2. MATCHING INFORMATION
 3. SENTENCE COMPLETION
 4. MATCHING SENTENCE ENDING
 5. NOTES/TABLE/FLOW CHART COMPLETION
 6. SUMMARY COMPLETION
 7. SUMMARY COMPLETION WITH A BOX
 8. MULTIPLE CHOICE
 9. TRUE / FALSE / NOT GIVEN
 10. CLASSIFICATIONS
 11. PICKING FROM A LIST
 12. YES / NO / NOT GIVEN
 13. SHORT ANSWER QUESTIONS
 14. LABELLING A DIAGRAM

Lưu ý

 • Đây là sản phẩm trí tuệ của tập thể chuyên gia tại Anh Ngữ ZIM
 • Sách có thể được sử dụng làm học liệu hoặc giáo trình tham khảo
 • Không copy một phần hay toàn bộ khi chưa được sự đồng ý từ Anh Ngữ ZIM.

1 thought on “IELTS Power Reading – Target BAND 9 – Phương pháp luyện thi IELTS Reading”

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.