IELTS Reading Practice Tests 2016 (PDF) – Luyện thi IELTS

IELTS Reading Practice Test 2016IELTS Reading Practice Tests 2016 – Tổng hợp 10 đề IELTS Reading mới ra gần đây kèm theo đáp án năm 2016

Đề thi IELTS Reading được ra bằng cách lựa chọn một bài báo, bài nghiên cứu ngắn, … sau đó một vài điểm trong bài sẽ được lấy để đặt câu hỏi. Để đặt được các câu hỏi này, các giám khảo ra đề cần sử dụng thủ thuật “paraphrase” lại các từ và cụm từ trong đoạn văn gốc. Chính vì thế để hiểu được câu hỏi, tìm được vị trí chứa thông tin về câu trả lời và quyết định câu trả lời là gì đều cần có từ vựng.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.