IELTS SPEAKING: 2 Bước giải quyết dạng Quality Questions trong IELTS Speaking Part 3 – Cô Giang ZIM

Người học IELTS chắc hẳn sẽ còn khá bỡ ngỡ với dạng Quality Question khi làm bài thi IELTS Speaking. Gần đây, những câu hỏi dạng Quality question đang dần trở nên phổ biến hơn, bạn nên chuẩn bị cho mình kĩ năng làm bài để dành trọn điểm cho phần thi này.

IELTS SHARE giới thiệu 2 bước giải quyết dạng  IELTS Speaking Part 3 Quality Questions từ Cô Giang ZIM.

Ví dụ cho phần Quality Question:

  1. What qualities are required when you work for international companies?
  2. What is required to be a good public speaker?
  3. What does it take to become successful? 
  4. What skills do adults need to have?

Đầu tiên, khi gặp những câu hỏi như thế này, cô Giang ZIM có một tip rằng nên đáp lại như sau để có thời gian nghĩ thêm cho câu trả lời của mình:

“Well, I have to say this is rather an intriguing question.”

Có 2 cách để trả lời cho dạng câu hỏi này:

Cách 1: Đánh vào definition (khái niệm):

  • Công thức: 

Let me see, … (topic) … means you have to + …. (definition)

That’s why I think out of the requirements for this particular job/position, the most crucial quality is

Ví dụ: 

What qualities are required when you work for international companies?

Let me see, working in an international company means you have to deal with people from many parts of the world. That’s why I think out of the requirements for this particular job/position, the most crucial quality is a good command of certain languages.

What is required to be a good public speaker?

Let me see, being a good public speaker means you have to give speeches/lectures in front of large audiences. That’s why I think out of the requirements for this particular job/position, the most crucial quality is being confident and possessing good communication skills.

Cách 2: nếu không thể đưa ra definition, hãy sử dựng fixed skills and abilities

Vấn đề 1: communicate with different types of people

→ Master communication skills

Vấn đề 2: cope with a lot of pressure

→ possess the ability to manage stress

Vấn đề 3: deal with a wide range of situations

→ possess problem-solving skills as well as the ability to improvise

Ví dụ: 

What qualities are required when you work for international companies?

Well to become a successful person, you have to be able to deal with a wide range of situations, so without questions, you’ll have to possess problem-solving skills as well as the ability to improvise.

What skills do adults need to have?

Well to become a successful adult, you have to be able to cope with a lot of pressure, so without questions, you’ll have to possess the ability to manage stress.

Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp được các bạn, chúc các bạn học tốt!

Để biết tổng quan IELTS Speaking Part 3 Question, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bài viết này.

Xem thêm:   Succeed in IELTS - 9 Practice Tests (Ebook & Audio)

Xem bài giảng TẠI ĐÂY