IELTS SPEAKING: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Voice

“Voice” là chủ đề vô cùng quen thuộc trong Speaking Part 1. Chủ đề này tuy gần gũi nhưng lại có những câu hỏi ẩn dụ khá trừu tượng, đòi hỏi bạn học cần phải có vốn từ vựng và idea mạch lạc.

Bài viết dưới đây, IELTS Share gửi tới bạn học bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Voice:

1. Is your voice different to when you were young?

Gợi ý: No: always high-pitched voice (giọng cao), sound “mature” (giọng người lớn).

I’m not sure but I don’t think there have been any significant changes in my voice. Since I was a small girl, I’ve always had this high-pitched and soft voice. To be honest, I don’t like my voice because it doesn’t sound “mature” at all.

2. Is your voice similar to that of a family member?

Gợi ý: No: Parents – heavy local accents (nặng giọng địa phương), my parents’ voices are much thicker than mine (giọng bố mẹ trầm hơn nhiều giọng tôi).

I don’t think so. My parents have heavy local accents from central Vietnam, while I don’t. I guess it’s because I was born and raised in the south. Not to mention that my parents’ voices are much thicker than mine.

Xem thêm:   [Giải đề thi IELTS trên thế giới] IELTS Speaking Band 8 Sample – in Australia January 2017

3. Do you enjoy recording your voice and listening to it?

Gợi ý: before: awkward (kì cục), now: become more fluent (đạt được sự lưu loát), check pronunciation (kiếm tra phát âm).

I used to feel quite awkward when recording and listening to my own voice, but now, I really enjoy it. Actually, it’s the thing I do every day to become more fluent at speaking English. By listening to my voice, I can easily check my pronunciation, fluency and intonation.

4. Does everyone have the same voice?

Gợi ý: No: vary from person to person (khác biệt giữa người này với người khác).

Absolutely not. I have never met two people with the same voice, let alone everyone. Voices vary from person to person and it will be different in pitch, volume or tone.

Xem thêm bài mẫu IELTS Speaking TẠI ĐÂY