IELTS Testbuilder 1 & 2 (Ebook & Audio CD)

IELTS Testbuilder 2 ielts share

IELTS Testbuilder – Bộ tài liệu gồm 2 cuốn là tổng hợp các practice Test IELTS có đáp án và giải thích cũng như script nghe. Đây chắc chắn sẽ là nguồn luyện tập hữu ích trong quá trình luyện thi IELTS.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.