IELTS Writing Task 1: Bài mẫu Band 7+ Dạng bài Table & Pie chart

IELTS SHARE giới thiệu đến bạn học bài mẫu dạng Table kết hợp Pie Chart IELTS Writing Task 1 . Đây là dạng bài được đánh giá là tương đối khó bởi nó cung cấp nhiều thông tin, nhiệm vụ của người viết là phải chọn ra những thông tin nổi bật nhất và có sự so sánh phù hợp. Bạn lưu bài mẫu về để luyện tập dần nhé!

Đề bài: The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

Cấu trúc bài viết

Introduction: Paraphrase lại nội dung câu hỏi

Overview: Nêu 2 đặc điểm chính của biểu đồ
• Thu nhập trung bình của một average family giảm, lượng tiền tiêu vào thức ăn và quần áo lại tăng trong quãng thời gian nghiên cứu.
• Trong cả 2 năm, những ngừoi này dành nhiều tiền vào đồ ăn hơn là vào quần áo.

Body 1: Mô tả & so sánh số liệu của cả 2 năm (chia theo thu nhập và lượng tiêu vào food and clothes lần lượt ở 2010 và 2013)

Body 2: Mô tả & so sánh cụ thể các số liệu ở Pie Chart của cả 2 năm (chia theo các hạng mục).


Bài mẫu

The table illustrates how much money an average family in a UK city earned and paid for food and clothes, while the pie charts represent the proportion of spending on those categories in 2010 and 2013.

Xem thêm:   Tổng hợp 24 chủ đề thường gặp và bài mẫu IELTS Speaking part 2 Band 8

It is clear that while the total income of an average British family decreased between 2010 and 2013, the amount of money spent on food and clothing increased. Additionally, British people spent much more money on food than on clothes in both years.

According to the table, in 2010, an average British family earned £29,000, while nearly half of that amount was used for food and clothes. In 2013, the average income of a family in Britain fell to about £25,000, while there was a growth of £1,000 in the expenditure for food and clothes.

Regarding the pie charts, the percentage for spending on meat and fish was highest among all categories in 2010, at 29%, but threev years later experienced a drop to 23%. Similarly, a downward trend was seen in the figure for clothes, from 15% to 13% in 2013. On the other hand, people seemed to spend more money on fruit, vegetables, and dairy products as the figures went up to 30% and 16% respectively. Meanwhile, the proportion of spending on other food remained unchanged at exactly 18%.

(217 words)


Từ vựng

• Expenditure: sự chi tiêu, lượng chi tiêu.

• Experienced a drop to: giảm xuống còn.