Instant IELTS – Tài liệu luyện thi IELTS

Instant IETLS ielts share

Instant IELTS, tài liệu giúp bạn luyện thi IELTS cả 4 kĩ năng: Listening, Reading, Writing, Speaking cho cả 2 module là Academic và General. Tài liệu được xuất bản trực tiếp bởi Cambridge, chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu chất lượng giúp cải thiện kĩ năng làm bài thi.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.