• Full bài mẫu cho 12 chủ đề IELTS Writing Task 2
  Với người học IELTS, chắc hẳn các bạn đã quen thuộc với các chủ đề trong IELTS Writing Task 2 như Thực phẩm, Ngôn ngữ, Môi trường, Giải trí, v.v. Để (Xem thêm)
 • 4 bước đơn giản và hiệu quả để PARAPHRASE
  Trong quá trình chấm bài, thầy Tùng ZIM nhận thấy rằng nhiều bạn vẫn paraphrase theo cách máy móc là cố gắng thay thế tất cả các từ trong câu bằng từ (Xem thêm)
 • ielts reading practice 1 ielts shareIELTS Reading Practice 1
  IELTS Reading Practice 1 You should spend about 20 minutes on Questions 28-39 which are based on Reading Passage 1 below: Population Viability (Xem thêm)
 • Learning hot english magazine 190 - 3 - 2018Learning Hot English Magazine 190 – March 2018
  Learning Hot English Magazine 190 – March 2018 là cuốn tạp chí mới nhất trong series tạp chí học tiếng Anh nổi tiếng Learning Hot English (Xem thêm)
 • ielts reading practice 48 ielts readingIELTS Reading Practice 48
  IELTS Reading Practice 48 The man who invented synthetic dyes William Henry Perkin was born on March 12, 1838, in London, England. As a boy, Perkin’s (Xem thêm)