Nâng cấp IELTS Writing bằng mệnh đề quan hệ

Cô Phương Thảo ZIM giới thiệu cho bạn học phương pháp rút gọn và nâng cấp câu, sử dụng mệnh đề quan hệ trong IELTS Writing Task 1.

 

Cấu trúc đầu

Starting at a high/low of …

Starting at …

 

Cấu trúc cuối

…, which ends at … in the final year.

… ending at … in the final year.

 

Cấu trúc theo sát

, which is followed by N

, followed by N

 

Ví dụ 1:

 

Câu 1: The number of boba addicts at ZIM increased from around 50 to over 70 people in 1992.

Câu 2: Afterwards, this figure significantly dropped to 40 people in 1993.

 

Sau khi sử dụng mệnh đề quan hệ, ta có câu sau:

 

Xem thêm:   Bài mẫu IELTS Writing Band 8 và Từ vựng ghi điểm theo chủ đề Technology

→  Starting at around 50 people, the number of boba addicts at ZIM increased to 70 people in 1992, (which is) followed by a significant drop of 40 people in 1993.

Từ which is có thể bỏ đi vì đã được rút gọn mệnh đề quan hệ.

 

Ví dụ 2:

 

Câu 1: The number of boba addicts at ZIM fluctuated between 40 and 90 people from 1996.

Câu 2: Afterwards, this figure ended at over 50 people in the final year.

 

Sau khi sử dụng mệnh đề quan hệ, ta có câu sau:

 

→  The number of boba addicts at ZIM fluctuated between 40 and 90 people from 1996, ending at over 50 people in the final year

 

Xem chi tiết tại: