• Complete IELTS Band 5.0 – 6.5 Student’s Book
  Nội dung sách Complete IELTS Band 5-6.5 Student’s Book: Complete IELTS được biết đến bộ giáo trình khá “chính thống”, được xuất bản bởi (Xem thêm)
 • ielts reading practice 6 ielts shareIELTS Reading Practice 6
  IELTS Reading Practice 6 You should spend about 20 minutes on Questions 1-13 which are based on Reading Passage 6 below. A Remarkable Beetle Some of (Xem thêm)
 • Cambridge IELTS 14 (PDF + Audio)
  Cambridge IELTS là bộ tài liệu luyện đề mà mọi người học IELTS đều phải có trong quá trình luyện thi IELTS. Tài liệu được biết đến là bộ luyện đề có (Xem thêm)
 • luyen thi ielts[IELTS Writing Task 1] – 2 cách PARAPHRASE cho câu mở đầu
  1. Biến đổi từ loại Ví dụ 1: The graph below shows the contribution of three sectors – agriculture, manufacturing, and business and financial (Xem thêm)
 • ielts reading practice 3 ielts shareIELTS Reading Practice 3
  IELTS Reading Practice 3 You should spend about 20 minutes on Questions 16-28 which are based on Reading Passage 3 below. Zoo Conservation Programmes (Xem thêm)