Primary Vocabulary Box – Tài liệu học từ vựng trình độ mới bắt đầu

Primary Vocabulary Box ielts share

Với 70 hoạt động, trò chơi phù hợp với nhiều tình huống dạy học, cuốn sách này giúp cho việc học từ vựng trở thành một trải nghiệm thú vị cho người ở trình độ mới bắt đầu. Dễ dàng sử dụng và nhanh chóng chuẩn bị, các hoạt động bao gồm tìm kiếm từ, câu đố, trò chơi.
Tài liệu đã được thiết kế đặc biệt để thu hút các bạn học ở lứa tuổi nhỏ hơn với các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.