Giới thiệu bộ sách Cambridge IELTS 1-15 – Review chi tiết

Bộ sách IELTS Cambridge của nhà xuất bản Cambridge sẽ là một nguồn tài liệu hợp lí cho phần luyện đề  vì những gì nó mang lại không chỉ đơn thuần là những đề thi sát với thực tế mà còn là những danh sách từ vựng và các cấu trúc câu ghi điểm, giúp người học ôn tập một cách tối ưu nhất.