Tài liệu hướng dẫn cách làm 04 dạng IELTS Reading (kèm bài tập + đáp án chi tiết)

A. Giới thiệu chung về cấu trúc đề thi IELTS Reading

1. Thông tin cơ bản về bài thi IELTS Reading

Thời lượng bài thi: 60 phút
Số lượng bài đọc:  3 bài
Số lượng câu hỏi: 40 câu
Số lượng câu hỏi cho một bài đọc: 13 tới 14 câu

Có 12 dạng bài IELTS Reading bao gồm:

 • Matching Heading
 • Matching Paragraph information
 • Sentence completion
 • Matching sentence endings
 • Notes/Tables/Flow chart completion
 • Summary completion
 • Summary completion with a box
 • Multiple choice
 • True/False/Not given – Yes/No/Not given
 • Categorisation
 • Pick from a list
 • Short answer questions

Các bài đọc trong bài Reading IELTS bao gồm những nội dung liên quan đến môi trường, khoa học, đời sống, công nghệ … nhưng được viết cho đối tượng người đọc không có kiến thức chuyên sâu về những chủ đề đó. Những bài đọc này giống những bài đọc mà học sinh sẽ gặp trong môi trường đại học. Phong cách bài đọc có thể là miêu tả hoặc tranh luận và có ít nhất 1 bài có nội dung về một cuộc tranh luận. Bài đọc có thể bao gồm cả hình ảnh, và những thuật ngữ chuyên ngành, nếu có, sẽ đươc giải thích trong bài.

B. Các hiểu lầm thường gặp trong IELTS Reading

a) Nên chia đều thời gian đọc, mỗi bài 20 phút

=>Với thời lượng 60 phút, chúng ta có 3 bài đọc cần phải hoàn thành nên việc bố trí thời gian là cực kỳ quan trọng. Vì passage 1 sẽ dễ hơn 2 passage còn lại, nên ta có thể thu ngắn thời gian. Passage 1 xuống còn 10-15 phút để dành thêm thời gian cho 2 đoạn còn lại khó hơn

b) Làm bài số 1 trước vì bài 1 là bài dễ nhất cò bài 3 là khó nhất

=> Độ khó của bài hoàn toàn không phụ thuộc vào việc xếp thứ tự bài. Một bài đọc được coi là dễ nếu người đọc có kiến thức và từ vựng về bài đó, và ngược lại thì sẽ khó.

c) Ý chính của một đoạn luôn nằm ở câu đầu và câu cuối của đoạn đó

=> Rất tiếc là cái này chỉ đúng trong một vài trường hợp, và để nắm được ý chính của đoạn thì buộc thí sinh vẫn phải đọc lướt qua toàn đoạn.

d) Phải đọc hết toàn bộ bài chi tiết mới làm được

=> Thí sinh không cần phải đọc hết chi tiết toàn bộ bài, mà cần phải đọc KỸ những chỗ trả lời câu hỏi trong bài.

C. Tài liệu làm bài cho 4 dạng đề trong IELTS Reading

Tài liệu dành cho ai?

Cuốn cẩm nang này dành cho những bạn ở trình độ 3.5 – 4.0, mới bắt đầu làm quen với IELTS.

Nội dung

 • Tài liệu hướng dẫn bạn học cách làm 04 dạng IELTS Reading cơ bản nhất:

+ Matching heading

+ Matching information

+ Sentence completion

+ Matching sentence ending

 • Mỗi dạng đều được phân tích chi tiết theo:
Xem thêm:   Tạp chí học tiếng Anh - New Scientist (August 12 - 18th, 2017)

+ Mô tả task

+ Kỹ năng cần thiết để làm bài

+ Phương pháp làm bài

+ Ví dụ

+ Hướng dẫn làm bài

Ví dụ (Demo)

Dạng bài SENTENCE COMPLETION

Chiến lược
1. Đọc kỹ câu hỏi
2. Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (danh từ, tính từ, trajngg từ,..) và số từ cần điền (1 từ, 2 từ hay 3 từ)
3. Lựa chọn một vài từ khóa dễ scan  (tên riêng, tên đia danh, thuật ngữ)

4. . Nếu không cónhững từ khóa dễ scan thìnên chọn một từ/cụm từ và dự đoán truớc một vài từ đồng nghĩa/trái nghĩa

5. Scan bài đọc để tìm phần chứa thông tin cần thiết

6. Đối chiếu phần chứa thông tin và câu hỏi. Nếu không phù hợp, quay lại bước năm

Sample 

Power-packed fliers

For their size, birds are tremendously powerful creatures. We know this thanks to an ingenious series of tests performed by researchers at Duke University in North Carolina. The researchers placed a specially trained budgerigar in a wind tunnel and measured how much muscle power it needed to maintain flight at various airspeeds up to 50 kilometres per hour. The small bird had to be trained, not only because it had to fly in the artificial environment of the wind tunnel, but also because it had to do so while wearing a tiny oxygen mask.

The mask allowed zoologist Vance Tucker and his colleagues to monitor the budgerigar’s oxygen demand, and thus the amount of mechanical energy it was producing. What they discovered was experimental proof of the incredible power-to-weight ratio of birds. Tucker’s team found that the 35- gram budgerigar’s flight muscles were delivering a peak power of one to four watts to maintain continuous flight. That might not sound very much on its own, but it’s pretty impressive when the bird’s size is taken into account: it works out as 200 watts of continuous mechanical power for every kilogram of the bird’s muscle mass.

And that’s the reason that people have always failed when they tried to fly by flapping wings attached to their arms: the average human can only produce around ten watts per kilogram of their muscle mass. It’s not that we never had the time to fly – we have simply never had the energy. To fly, people need machines and to make a flying machine, we need to understand how birds control their flight.

Use no more than THREE WORDS to fill in the blank
4. Scientists have done experiments on birds in a………………..
5. The birds reached a maximum hourly flight distance of………………
6. The aim of scientists was to calculate the amount of ………………. they needed to fly

Để xem được các bước hướng dẫn làm bài và lời giải chi tiết, các bạn đăng nhập/đăng kí để tải tài liệu miễn phí nhé!

Download | Back up

Đây là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ chuyên gia tại Anh Ngữ ZIM. Các hành vi sao chép dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía Anh Ngữ ZIM đều là những hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ.