• Hành trình 8.0 IELTS
  Ngô Phương Nga là một trong những học viên xuất sắc và chăm chỉ tại anh ngữ ZIM. Trong kì thi IELTS ngày 9/9/2017 vừa rồi, Nga đã dành được một số (Xem thêm)
 • luyen thi ieltsBài mẫu IELTS Writing Band 8 và Từ vựng chủ đề Education
  Bài mẫu IELTS Writing Band 8 và từ vựng theo chủ đề Education. Topic: It is neither possible nor useful for a country to provide university places (Xem thêm)
 • bai mau ielts writing dang line chart 13Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Dạng Line Chart 13
  The diagram shows the consumption of renewable energy in the USA from 1949-2008. Write a 150-word report for a university lecturer identifying the (Xem thêm)
 • luyen thi ieltsIELTS Reading Practice 115
  You should spend about 20 minutes on Questions 1-13 which are based on Reading Passage 115 below. Striking Back at Lightning With Lasers Seldom is (Xem thêm)
 • 1000+ Useful Expressions for IELTS Speaking
  1000+ Useful Expression for IELTS Speaking tài liệu tổng hợp những cụm từ được sử dụng nhiều nhất trong phần thi IELTS Speaking (lưu ý những cụm từ (Xem thêm)