Tạp chí học tiếng Anh – Bloomberg Businessweek 14-20 March 2016

Một tạp chí học tiếng anh rất hay, bạn hãy đọc các bài báo và học new words (Nên print và dùng bút hightlight). Cách học này sẽ xây dựng từ vựng và cải thiện những kỹ năng trong tiếng anh. Cách tốt nhất để học English là study anywhere, anytime, và vừa study vừa entertain.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.