Tạp chí học tiếng Anh – The Economist – July 15th – 21st 2017

Đọc (và nghe) các bài báo về cùng chủ đề trong những tạp chí như TIME, The Economist … hay những newspapers như Financial Times, The Wall Street Journal…Học từ vựng theo cách này sẽ nhớ lâu, hiểu sâu và biết cách sử dụng từ mới trong Speaking và Writing. Hơn nữa, đọc tạp chí Tiếng Anh hàng ngày là một nếp sống văn minh, một thói quen tốt.

Xem thêm:   Academic Vocabulary in Use Edition

Tạp chí học tiếng anh The Economist – July 15th – 21st 2017, đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.