Tạp chí học tiếng Anh – The Economist – (July 29th – August 4th 2017)

Tạp chí học tiếng Anh - The Economist

Luyện reading, listening và vocabulary thông qua tạp chí The Economist. The Economist – (July 29th – August 4th 2017). Đọc (và nghe) các bài báo về cùng chủ đề trong những tạp chí như TIME, The Economist … hay những newspapers như Financial Times, The Wall Street Journal…Học từ vựng theo cách này sẽ nhớ lâu, hiểu sâu và biết cách sử dụng từ mới trong Speaking và Writing. Hơn nữa, đọc tạp chí Tiếng Anh hàng ngày là một nếp sống văn minh, một thói quen tốt.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.