Tạp chí học tiếng Anh – Hot English Magazine (No 174)

Một tạp chí rất hay giúp bạn học English. Bạn nên upload tất cả files nghe vào smart phones. Hãy đọc các bài báo và học new words (Nên print và dùng bút hightlight). Sau khi đọc xong mỗi bài báo, bạn nghe lại bài báo vừa đọc. Nhớ nhắm mắt tập trung, hình dung ra ideas và new words vừa đọc (không nhìn vào bài báo lúc đang nghe nhé).

Tạp chí học tiếng anh Hot English Magazine (No 174), đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết.

Đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết. Tìm các sách vocab theo chủ đề, học thật nhiều words về mỗi chủ đề, sau đó tìm đọc các bài báo về topic vừa học trong những newspapers và magazines in English sẽ nhớ new words rất tốt.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.