Tạp chí học tiếng Anh – The Economist November 19 – 25 2016

Tạp chí học tiếng anh The Economist November 19 – 25 2016, đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết.

Đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viết. Tìm các sách vocab theo chủ đề, học thật nhiều words về mỗi chủ đề, sau đó tìm đọc các bài báo về topic vừa học trong những newspapers và magazines in English sẽ nhớ new words rất tốt.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.