Tạp chí học tiếng Anh – The Economist The Road to Action 2017

Tạp chí học tiếng Anh - The Economist The Road to Action 2017

Tạp chí học tiếng anh The Economist The Road to Action 2017, đọc các bài báo sẽ giúp bạn có vốn từ vựng phong phú và cải thiện kỹ năng nghe nói đọc viếtTìm các sách vocab theo chủ đề, học thật nhiều words về mỗi chủ đề,sẽ nhớ new words rất tốt.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.