Tạp chí học tiếng Anh – Chemistry Today, March 2016

Tạp chí học tiếng Anh - Chemistry Today, March 2016

Một tạp chí học tiếng anh rất hay, bạn hãy đọc các bài báo và học new words (Nên print và dùng bút hightlight). Reading tactics sẽ không thể giúp bạn hiểu được các new words trong bài reading,  tìm đọc các bài báo về topic vừa học trong những newspapers và magazines in English sẽ nhớ new words rất tốt, sẽ hình thành một thói quen/sở thích enjoy reading books, mở rộng knowledg. Cách học này sẽ xây dựng từ vựng và cải thiện những kỹ năng trong tiếng anh. Cách tốt nhất để học English là study anywhere, anytime, và vừa study vừa entertain.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.