The Economist 2019

luyen thi ielts

The Economist là tạp chí rất nổi tiếng ra hàng tuần tại Anh, nội dung đề cập đến các tin tức, vấn đề mới nhất về kinh tế. thương mại. Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho những ai vừa muốn cập nhật tin tức kinh tế thế giới vừa muốn luyện tiếng anh.

Xem thêm:   Longman Basic English Grammar - Second Edition

Dưới đây là link tải của các cuốn mới nhất trong năm 2019.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.