25 Bài mẫu Band 8 IELTS Speaking (Part 1 & 2 & 3)

IELTS SHARE gửi tới bạn học 25 Bài mẫu BAND 8 trong IELTS Speaking – được biên soạn tỉ mỉ bởi đội ngũ chuyên môn ZIM. Các bài mẫu cung cấp cho bạn học những cụm từ vựng được giải thích chi tiết, các ý tưởng hay và cách nối ý tự nhiên nhất.

Tài liệu dành cho ai?

Cuốn cẩm nang này dành cho những bạn ở trình độ 4.0-5.0, đã làm quen với IELT Speaking, muốn cải thiện từ vựng và ý tưởng triển khai

Xem thêm:   IELTS Reading Practice 105

– – –

Nội dung

  • IELTS SHARE giới thiệu đến bạn học tài liệu 25+ Bài Mẫu Band 8 IELTS Speaking do đội ngũ Anh Ngữ ZIM biên soạn.
  • Qua tài liệu này, học viên có thể tham khảo ý tưởng nói, cách nối câu, từ vựng hay trong mỗi bài để nâng cao trình độ Nói của mình.

Bên cạnh đó, bạn học có thể tham khảo thêm nhiều series về IELTS SPEAKING của IELTS SHARE để học tập/nghiên cứu Tại Đây  

Các bạn download file PDF đầy đủ chi tiết dưới Link

Download